Działanie: Małe projekty
Beneficjent: Tczewskie WOPR
Gmina beneficjenta: Spoza obszaru LGD
Miejsce realizacji: Poza obszarem LGD (Tczew, Zatoka Gdańska, Wisła, Jez. Hańcza)
Czas realizacji: styczeń – listopad 2013
Koszt całkowity: 33 793,22 zł
Wartość dofinansowania: 24 920,00 zł
Nabór: 2012 (wiosna)

Organizacja cyklu szkoleń związanych z turystyką i sportami wodnymi dla mieszkańców LGD Wstęga Kociewia w celu rozwoju turystyki wodnej w regionie.

Organizacja cyklu szkoleń związanych z turystyką i sportami wodnymi dla mieszkańców LGD Wstęga Kociewia w celu rozwoju turystyki wodnej w regionie.

Wstęga Kociewia - dsc05055Wstęga Kociewia - dsc05092Wstęga Kociewia - dsc05193

W ramach projektu zorganizowano 3 cykle szkoleń:

  • „Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy” rozpoczęło się od kursu przygotowawczego w ilość 20 godzin realizowanego na przełomie lutego i marca 2013. Pod koniec marca odbyło się właściwe szkolenie zakończone egzaminem. Szkolenie prowadził zespół czynnych ratowników medycznych i obejmowało ono zarówno wiedzę teoretyczną jak i praktyczną. W szkoleniu udział wzięło 8 osób i wszystkie one zdały egzamin z wynikiem pozytywnym.
  • Kurs płetwonurka P1 rozpoczęto od zajęć basenowych w ramach których uczestnicy doskonalili umiejętności pływackie. Następnie wszyscy uczestnicy wzięli udział w serii wykładów i zajęć praktycznych w bazie nurkowej na jeziorze Hańcza. W kursie uczestniczyło 12 osób z których 11 pozytywnie zaliczyło egzamin końcowy. Kandydaci musieli uzyskać pozytywną opinię lekarza nurkowego.
  • Kurs na sternika motorowodnego. Szkolenie przygotowawcze do tego kursu rozpoczęło się w końcówce sierpnia i udział w nim wzięło 12 osób.  We wrześniu odbył się właściwy kurs  – zajęcia prowadzone były na Zatoce Gdańskiej oraz na Wiśle – uczestnicy w ramach kursu mieli możliwość ćwiczyć na 2 jednostkach o różnej wielkości i mocy silników. Kurs zakończył się egzaminem po którym uczestnicy uzyskali patent sternika motorowodnego.

Wstęga Kociewia - dsc06354Wstęga Kociewia - dsc06363Wstęga Kociewia - dsc06372

W ramach popularyzacji turystyki wodnej uczestnicy kursów wolontarystycznie brali udział w szeregu imprez wodnych organizowanych na terenie powiatu tczewskiego prezentując i doskonaląc umiejętności nabyte w trakcie trwania kursów.