Działanie: Małe projekty
Beneficjent: Stowarzyszenie ,,Wesoła Stonoga”
Gmina beneficjenta: Gmina Pelplin
Miejsce realizacji: Pelplin
Czas realizacji: styczeń – maj 2012
Koszt całkowity: 15 260,07 zł
Wartość dofinansowania: 10 650,00 zł
Nabór: 2011 (wiosna)

„Wesoła Stonoga na ścieżce czasu Pelplina” to projekt, którego celem było umożliwienie mieszkańcom LGD i turystom poznania dziedzictwa kulturowego Pelplina poprzez zbudowanie edukacyjnej ścieżki historycznej na szlaku spacerowo-rowerowym.

„Wesoła Stonoga na ścieżce czasu Pelplina”  to projekt, którego celem było umożliwienie mieszkańcom LGD i turystom poznania dziedzictwa kulturowego Pelplina poprzez zbudowanie edukacyjnej ścieżki historycznej na szlaku spacerowo-rowerowym.

Prace przygotowawcze polegały na opracowaniu koncepcji graficznej i doborze postaci oraz wydarzeń historycznych. Następnie  wykonano projekty tablic, wyłoniono wykonawcę oraz zamontowano 8 tablic oraz 2 zestawy stojaków rowerowych na początku ścieżki (Plac Tumski) i na końcu (pod Górą Jana Pawła II).