Działanie: Małe projekty
Beneficjent: Miejski Ośrodek Kultury
Gmina beneficjenta: Gmina Pelplin
Miejsce realizacji: Pelplin
Czas realizacji: maj 2013 – kwiecień 2014
Koszt całkowity: 22 058,12 zł
Wartość dofinansowania: 16 169,28 zł
Nabór: 2013 (wiosna)

W ramach operacji zrealizowany został cykl warsztatów wokalnych dla 14 uczestników, które pod kierunkiem instruktora wyśpiewały wspólnie 80 godzin.

W ramach operacji zrealizowany został cykl warsztatów wokalnych dla 14 uczestników, które pod kierunkiem instruktora wyśpiewały wspólnie 80 godzin.

Wstęga Kociewia - dsc 0006Wstęga Kociewia - dsc 0198Wstęga Kociewia - dsc 0217

Celem operacji było umożliwienie mieszkańcom gminy Pelplin rozwoju edukacji artystycznej, rozwoju pasji i umiejętności. Poprzez promocję działań artystycznych oraz udział w imprezach o charakterze kulturalnym nastąpi poprawa jakości życia na obszarach wiejskich oraz integracja społeczeństwa.

Główne działania:

  • Cykl warsztatów wokalnych – 80 godzin zajęć
  • Nagranie płyty w studiu nagrań
  • Koncert finałowy uczestników projektu
  • Występ gwiazdy – koncert Zbigniewa Wodeckiego

Działania operacji adresowane były do dzieci i młodzieży:

  • zainteresowanych rozwojem umiejętności wokalnych
  • których ambicją artystyczną jest uczestnictwo w regionalnych, ogólnopolskich konkursach, przeglądach, festiwalach piosenek (muzycznych), itp.

W ramach warsztatów wokalnych przeprowadzono: ćwiczenia oddechowe, emisyjne, naukę śpiewu, dobór właściwej interpretacji utworów, pracę nad wizerunkiem scenicznym, uzyskanie pożądanej barwy głosu i inne profesjonalne ćwiczenia prowadzone pod kierunkiem instruktora.

Wstęga Kociewia - dsc 0314Wstęga Kociewia - dsc 0407Wstęga Kociewia - dsc 0415