Działanie: Małe projekty
Beneficjent: Gmina Pelplin
Gmina beneficjenta: Gmina Pelplin
Miejsce realizacji: Zespół Kształcenia i Wychowania nr 1 w Pelplinie
Czas realizacji: marzec-czerwiec 2013
Koszt całkowity: 9 113,80 zł
Wartość dofinansowania: 5 889,60 zł
Nabór: 2012 (wiosna)

Realizując projekt przeprowadzono warsztaty psychoedukacyjne dla rodziców i dzieci w wieku przedszkolnym (3-6lat). Osoby biorące udział w warsztatach zdobyły wiedzę jak bawić się i budować relację z dzieckiem ruchliwym i pełnym energii.

Realizując projekt przeprowadzono warsztaty psychoedukacyjne dla rodziców i dzieci w wieku przedszkolnym (3-6lat). Osoby biorące udział w warsztatach zdobyły wiedzę jak bawić się i budować relację z dzieckiem ruchliwym i pełnym energii.

Wstęga Kociewia - img 1617Wstęga Kociewia - img 1663Wstęga Kociewia - img 1691

Zrealizowano 15 godzin warsztatów w tym 3 godziny teoretyczne i 12 godzin praktycznych prowadzonych przez psychologa. Innowacyjne i kreatywne zabawy z użyciem wybranych pomocy i zabawek edukacyjnych były inspiracją dla rodziców do konstruktywnych zabaw z dziećmi oraz zachętą do propagowania aktywnego trybu życia.

Główne działania w projekcie:

  • W pierwszej fazie projektu zostały przygotowane plakaty informujące o warsztatach i kryteriach kwalifikujących na zajęcia.
  • Kolejnym etapem była kwalifikacja dzieci na podstawie kwestionariusza opracowanego przez psychologa. Ilość dzieci była ograniczona do 30, z uwagi na efektywność, bezpieczeństwo i jakość prowadzonych zajęć.
  • Zajęcia teoretyczne dla rodziców obejmowały tematykę: „Od normy do zaburzenia” – diagnoza, objawy, postępowanie z dzieckiem ruchliwym.
  • Zajęcia praktyczne z udziałem dzieci – „W co się bawić?” – zabawy ukierunkowujące aktywność dziecka. Zajęcia instruktażowe dla rodzica wskazały jak bawić się z dzieckiem, aby dodatkowo nie wzmacniać trudności u ruchliwego dziecka poprzez aktywność ukierunkowaną i relaksację/wyciszenie.

Czynne uczestnictwo i współdziałanie w warsztatach w obliczu wspólnego problemu pedagogiczno -wychowawczego wpłynęło na zwiększenie integracji społeczności lokalnej na obszarze objętym LSR i wzmocniło ich więź z miejscem zamieszkania. Ponadto w wyniku operacji wzmocniła się więź pomiędzy placówką pedagogiczną a środowiskiem lokalnym.

Wstęga Kociewia - img 1706Wstęga Kociewia - img 1782Wstęga Kociewia - img 1796