W dniu 5 stycznia 2017 r. w Domu Kultury w Subkowach odbyło się posiedzenie organu decyzyjnego LGD „Wstęga Kociewia”, podczas którego Rada Programowa dokonała wyboru operacji.

W dniu 5 stycznia 2017 r.Domu Kultury w Subkowach odbyło się posiedzenie organu decyzyjnego LGD „Wstęga Kociewia”, podczas którego Rada Programowa dokonała wyboru operacji.

Na konkurs obejmujący zakres „zwiększenie ilości i podniesienie jakości działań organizowanych na bazie ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej – szkolenie animatorów życia społecznego” złożono 1 wniosek o przyznanie pomocy. Wniosek ten spełnił wymagania formalne i został uznany za zgodny z Lokalną Strategią Rozwoju. Osiągnął też minimalną wymaganą ilość punktów, a tym samym został wybrany do dofinansowania.

Na dzień przekazania dokumentacji do Samorządu Województwa Pomorskiego w limicie środków podanych w ogłoszeniu zmieściła się jedna operacja.

Poniżej publikujemy dokumenty związane z wyborem:
Protokół z posiedzenia rady Programowej z dn. 5 stycznia 2017 r.
Lista operacji zgodnych z LSR i listy operacji niezgodnych z LSR – nabór 4/2016
Lista operacji wybranych – ze wskazaniem, które z operacji mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze