W dniach 1-16 grudnia 2016 r. przyjmowaliśmy wnioski o przyznanie pomocy na działania w ramach przedsięwzięcia „Razem możemy więcej i lepiej”, czyli zwiększenie ilości i podniesienie jakości działań organizowanych na bazie ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej – szkolenie animatorów życia społecznego.

W dniach 1-16 grudnia 2016 r. przyjmowaliśmy wnioski o przyznanie pomocy na działania w ramach przedsięwzięcia „Razem możemy więcej i lepiej”, czyli zwiększenie ilości i podniesienie jakości działań organizowanych  na bazie ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej – szkolenie animatorów życia społecznego

W naborze wpłynęł jeden wniosek. W kolejnych dniach zostanie on poddany ocenie formalnej w Biurze LGD, a następnie ocenie zgodności z LSR oraz PROW przez Radę Programową.

W załączeniu lista wszystkich złożonych wniosków:

Rejestr złożonych wniosków w naborze nr 4/2016