Działanie: Małe projekty
Beneficjent: Gminna Biblioteka Publiczna w Morzeszczynie
Gmina beneficjenta: Gmina Morzeszczyn
Miejsce realizacji: Morzeszczyn
Czas realizacji: sierpień 2013
Koszt całkowity: 14 616,00 zł
Wartość dofinansowania: 11 290,73 zł
Nabór: 2012 (jesień)

Ideą przedsięwzięcia była promocja biblioteki oraz podniesienie atrakcyjności architektonicznej obszarów wiejskich. W parku gminnym zbudowano dużą replikę klasycznego biurka.

Ideą przedsięwzięcia była promocja biblioteki oraz podniesienie atrakcyjności architektonicznej obszarów wiejskich.
W ramach projektu, w parku gminnym w Morzeszczynie stanęła drewniana altana, stanowiąca replikę klasycznego biurka. Pod altaną ułożono chodnik z czerwonej kostki brukowej wraz z dojściem.
Altana wzbogaca przestrzeń publiczną poprzez zabawę z krajobrazem. Postawiona w niewielkiej odległości od przystanku autobusowego, służy mieszkańcom gminy jako schronienie przed deszczem i śniegiem.
Altana promuje również czytelnictwo i Gminna Bibliotekę Publiczną w Morzeszczynie. Stanowi również dodatkową atrakcję turystyczną w gminie Morzeszczyn.

Wstęga Kociewia - img 0057Wstęga Kociewia - img 0065Wstęga Kociewia - przystanek biblioteka 3