W związku z uchwałą Komisji ds wyboru strategii rozwoju lokalnego przedstawiamy propozycje zmian w tym dokumencie, i innych z nią związanych.
Uwagi propozycje można zgłaszać do Biura LGD „Wstęga Kociewia” telefonicznie lub pocztą elektroniczną na adres: lgd@wstega-kociewia.pl do dnia 20.06.2016.

W związku z uchwałą Komisji ds wyboru  strategii rozwoju lokalnego  przedstawiamy propozycje zmian w tym dokumencie, i innych z nią związanych.
Uwagi propozycje można zgłaszać do Biura LGD „Wstęga Kociewia” telefonicznie lub pocztą elektroniczną na adres: lgd@wstega-kociewia.pl do dnia 20.06.2016.

Załączniki:

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność – propozycja zmian
Wzory pism – propozycja zmian