10 czerwca br. w Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Piasecznie (gmina Gniew) odbyła się Konferencja Promocyjna zorganizowana przez stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Wstęga Kociewia”. Jej celem było zaprezentowanie Strategii Rozwoju lokalnego dla obszaru gmin: Gniew, Morzeszczyn, Pelplin, Subkowy i Tczew na lata 2016-2023.
Otwierając konferencję Prezes Bogdan Badziong powiedział „… miejsce konferencji zostało wybrane celowo. To właśnie tu, na Ziemi Kociewskiej, ponad 150 lat temu rodził się ruch kółek rolniczych, to właśnie tu za sprawą J. Kraziewicza powstały pierwsze na ziemiach polskich koła gospodyń wiejskich”.

img_0273_dxo_1

Konferencja rozpoczęła się przedstawienia najważniejszych informacji o Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez Społeczność. Ten złożony i ważny dokument powstał w II połowie ubiegłego roku we współpracy podmiotów z sektora społecznego, gospodarczego i publicznego. Projekt został wybrany do realizacji przez Zarząd Województwa Pomorskiego, a umowę podpisano 23.05.2016 r. Na jej podstawie LGD „Wstęga Kociewia” otrzymała prawie 8,5 mln złotych.

Środki te mogą być wykorzystane na: podejmowanie działalności gospodarczej, na jej rozwijanie, a także na stworzenie inkubatora przetwórstwa produktów rolnych. Druga połowa środków przeznaczona zostanie na działania niekomercyjne: budowę infrastruktury, podnoszenie jakości kapitału społecznego (szkolenia, wydarzenia aktywizujące) ora działania promocyjne. Pierwszeństwo w pozyskaniu dofinansowania mają osoby z tzw. grup defaworyzowanych (poniżej 30 roku życia, powyżej 50 roku życia i korzystające z pomocy społecznej).

W drugiej części konferencji Piotr Hałuszczak z Wojewódzkiego Związku Kółek i Organizacji Rolniczych z Gdańska przedstawił historię 150 lat aktywności Kół Gospodyń Wiejskich, a także postać Juliusza Kraziewicza.

Głos zabrał też Z. Plewa z LGD Gminy Powiatu Świeckiego, który podziękował za zaproszenie oraz dziękował za świetną współpracę 3 kociewskich LGD, tj. Tczewa, Starogardu i Świecia.

Spotkanie zakończyło się zwiedzaniem zbiorów muzealnych oraz wymianą poglądów przy potrawach słonych i słodkich.