Działanie: Małe projekty
Beneficjent: Gmina Morzeszczyn
Gmina beneficjenta: Gmina Morzeszczyn
Miejsce realizacji: Gmina Morzeszczyn (Królów Las, Dzierżążno, Kierwałd, Lipia Góra, Borkowo, Rzeżęcin)
Czas realizacji: październik 2012 – listopad 2013
Koszt całkowity: 24 185,00 zł
Wartość dofinansowania: 17 600,00 zł
Nabór: 2012 (jesień)

Celem operacji jest kultywowanie miejscowych tradycji, rozpowszechnianie świadomości regionalnej poprzez umieszczenie na świetlicach wiejskich murali inspirowanych haftem kociewskim.

Celem operacji jest kultywowanie miejscowych tradycji, rozpowszechnianie świadomości regionalnej poprzez umieszczenie na świetlicach wiejskich murali inspirowanych haftem kociewskim.

Wstęga Kociewia - borkowoWstęga Kociewia - dzierzazno 2Wstęga Kociewia - kierwald

Główne działania w projekcie

  • Najważniejsze działanie polegało na wymalowaniu ścian zewnętrznych sześciu świetlic wiejskich w murale, których motywem przewodnim jest haft kociewski. Wszystkie świetlice są własnością Gminy Morzeszczyn. Znajdują się one w następujących miejscowościach: Kierwałd, Borkowo, Rzeżęcin, Królów Las, Lipia Góra, Dzierżążno. Jedynym narzuconym warunkiem podczas tworzenia  murali był fakt, by murale prezentowały wzornictwo, ornamentykę i elementy haftu kociewskiego autorstwa Marii Wespa z Morzeszczyna.
  • Kolejnym elementem realizacji projektu był druk kalendarza na rok 2014.  To kalendarz, w którym ilustracje na kartach stworzyły fotografie przedstawiające wykonane na świetlicach murale.
  • Ostatnim z działań projektowych była organizacja imprezy promocyjnej na podsumowanie realizacji projektu. Zadaniem imprezy była promocja projektu oraz lokalnych walorów gminy Morzeszczyn jakimi są historia i tradycje haftu kociewskiego wywodzącego się w Morzeszczyna. Impreza odbyła się  w świetlicy wiejskiej w Lipiej Górze.

Wstęga Kociewia - krolow las 2Wstęga Kociewia - lipia goraWstęga Kociewia - rzezecin