Działanie: Małe projekty
Beneficjent: Gmina Morzeszczyn
Gmina beneficjenta: Gmina Morzeszczyn
Miejsce realizacji: Morzeszczyn, Kręgski Młyn (gm. Starogard Gd.)
Czas realizacji: wrzesień 2010 – wrzesień 2011
Koszt całkowity: 18 505,89 zł
Wartość dofinansowania: 9 388,74 zł
Nabór: 2010

Projekt polegał na organizacji cyklu szkoleń dla dzieci i młodzieży oraz obozu szkoleniowo-wypoczynkowego w okresie letnim.

Projekt polegał na organizacji cyklu szkoleń dla dzieci i młodzieży oraz obozu szkoleniowo-wypoczynkowego w okresie letnim.

Przedsięwzięcie ukierunkowano na podniesienie kwalifikacji i rozwój zainteresowań młodzieży w zakresie bezpieczeństwa oraz wzrost aktywności młodych ludzi.

Wstęga Kociewia - oboz 1Wstęga Kociewia - oboz 3Wstęga Kociewia - oboz 4

Główne działania w projekcie:

  • W ramach projektu odbył się cykl szkoleń dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Morzeszczyn. Odbyło się 10 spotkań szkoleniowych po 3 h każde o tematyce udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz profilaktyki i ochrony przeciwpożarowej.
  • W miesiącu lipcu odbył się obóz dla zrekrutowanych do projektu dzieci. 7-dniowy obóz odbył się w miejscowości Kręgski Młyn.
  • W miesiącu wrześniu 2011 odbyła się również impreza sportowo – rekreacyjna na zakończenie realizacji projektu. Wzięli w niej udział uczestnicy projektu oraz mieszkańcy gminy Morzeszczyn.