Działanie: Małe projekty
Beneficjent: Stowarzyszenie Centrum Aktywnych Gniew
Gmina beneficjenta: Gmina Gniew
Miejsce realizacji: Rzeki Wierzyca i Wisła
Czas realizacji: sierpień 2012
Koszt całkowity: 12 655,56 zł
Wartość dofinansowania: 8 826,00 zł
Nabór: 2011 (jesień)

Projekt polegał na promocji lokalnych walorów turystycznych poprzez organizację 3-dniowego spływu kajakowego Wierzycą i Wisłą połączonego z organizacją szkoleń z kajakarstwa i pierwszej pomocy.

Projekt polegał na promocji lokalnych walorów turystycznych poprzez organizację 3-dniowego spływu kajakowego Wierzycą i Wisłą połączonego z organizacją szkoleń z kajakarstwa i pierwszej pomocy.

Wstęga Kociewia - p1020751Wstęga Kociewia - p1020759Wstęga Kociewia - p1020789

Główne działania w projekcie

 • Działania promocyjne i rekrutacja uczestników.
 • Organizacja i logistyka.
 • 11-13 sierpnia – realizacja spływu. Podczas spływu odbyły się następujące szkolenia:
  • szkolenie z bezpiecznego pływania kajakiem oraz wysiadania w sytuacjach awaryjnych;
  • szkolenie z pierwszej pomocy;
  • szkolenie z przenoszenia kajaków przez przeszkodę przy wysokim brzegu;
  • szkolenie z nawigacji oraz przepisów porządkowych na drogach wodnych, a także pokonywania  płytkich brodów.
 • Podczas całego spływu prowadzono dokumentację fotograficzną oraz przeprowadzono serię pomiarów wody. Badania wykazały, nieznaczne przekroczenia azotu i fosforu ale pomijając wskaźniki bakteryjne większość wód mieściła się zakresie II klasy.
 • Po spływie sporządzono mapę zanieczyszczeń która zostanie wykorzystana przy ewentualnych akcjach porządkowych koryta rzek.

W spływie kajakowym i działaniach szkoleniowych wzięło udział 20 osób.

Wstęga Kociewia - p1020841Wstęga Kociewia - p1100779Wstęga Kociewia - p1100849