Działanie: Małe projekty
Beneficjent: Stowarzyszenie Centrum Aktywnych Gniew
Gmina beneficjenta: Gmina Gniew
Miejsce realizacji: Nizina Walichnowska
Czas realizacji: 2010
Koszt całkowity: 23 333,26 zł
Wartość dofinansowania: 15 206,38 zł
Nabór: 2009

Projekt zakładał promocję Niziny Walichnowskiej jako miejsca atrakcyjnego turystycznie oraz budowę małej infrastruktury turystycznej.

Projekt zakładał promocję Niziny Walichnowskiej jako miejsca atrakcyjnego turystycznie oraz budowę małej infrastruktury turystycznej.

Wstęga Kociewia - img 9600Wstęga Kociewia - img 9653Wstęga Kociewia - p1020736

Główne działania w projekcie:

  • Realizacja warsztatów edukacyjnych w świetlicach wiejskich w miejscowościach Wielkie Walichnowy, Kuchnia, Polskie Gronowo. Pierwsze warsztaty odbyły się w świetlicach i polegały na wykonywaniu prac plastycznych, w tym figurek gipsowych i czekoladowych oraz wykonywanie tzw. papieru czerpanego. Drugie warsztaty to wyjścia w teren, podczas których uczestnicy dokonywali obserwacji flory i fauny, szczególnie ptaków wodnych na Wiśle z wykorzystaniem lunety, oraz uczyli się rozpoznawać podstawowe gatunki roślin i zwierząt występujących w okolicy. W sumie przeprowadzono 6 warsztatów dla dzieci i młodzieży.
  • Ogłoszono konkurs plastyczny pod hasłem: „Piękna jest moja okolica” dla mieszkańców Niziny Walichnowskiej, który został rozstrzygnięty podczas festynu rodzinnego.
  • Utworzenie podstrony internetowej na www.gcee.pl.
  • Wykonanie i montaż małej infrastruktury turystycznej (tablice informacyjnych oraz miejsca postojowe dla rowerzystów i turystów pieszych).
  • W sierpniu 2010r. zorganizowano rajd rowerowy Gniew – Małe Walichnowy, wzdłuż szlaku Dolnej Wisły, zakończony festynem rodzinnym w Wielkich Walichnowach.
  • Jesienią przeprowadzono prace pielęgnacyjne przy drzewach owocowych rosnących wzdłuż drogi na Nizinie Walichnowskiej oraz odtworzono fragment tradycyjnej alei.
  • Wykonanie 10 000 sztuk ulotek promujących Nizinę Walichnowską.

Wstęga Kociewia - p1030001Wstęga Kociewia - p1030011Wstęga Kociewia - p1030369

Wstęga Kociewia - p1030416Wstęga Kociewia - p1040150Wstęga Kociewia - p1050116