Działanie: Małe projekty
Beneficjent: Gmina Morzeszczyn
Gmina beneficjenta: Gmina Morzeszczyn
Miejsce realizacji: Lipia Góra
Czas realizacji: listopad 2009 – wrzesień 2010
Koszt całkowity: 16 289,40 zł
Wartość dofinansowania: 10 421,51 zł
Nabór: 2009

Głównym działaniem projektowym jest stworzenie w miejsca pamięci ofiar 1939 – 1945 we wsi Lipia Góra. Stanął tu kamień z wmurowaną tablica pamiątkową.
Na tablicy znalazło się 15 nazwisk – mieszkańców Lipiej Góry, którzy zginęli w czasie II wojny światowej.

Głównym działaniem projektowym jest stworzenie w miejsca pamięci ofiar 1939 – 1945 we wsi Lipia Góra. Stanął tu kamień z wmurowaną tablica pamiątkową.
Na tablicy znalazło się 15 nazwisk – mieszkańców Lipiej Góry, którzy zginęli w czasie II wojny światowej.

Działania w projekcie:

  • Wydanie publikacji historycznej – 2 tys. sztuk;
  • zbudowanie miejsca pamięci ofiar 1939 – 1945 w Lipiej Górze (ustawienie tablicy pamiątkowej wmurowanej w kamień, ułożenie 15 m2 chodnika z kostki brukowej oraz ustawienie masztu na flagi);
  • uroczyste odsłonięcie tablicy połączone z poczęstunkiem w świetlicy wiejskiej.

Wstęga Kociewia - lipia gora maly projekt 1Wstęga Kociewia - lipia gora maly projekt 2Wstęga Kociewia - lipia gora maly projekt 3