Działanie: Małe projekty
Beneficjent: Powiat Tczewski
Gmina beneficjenta: Spoza obszaru LGD
Miejsce realizacji: Dolina Dolnej Wisły, Tczew
Czas realizacji: październik 2012
Koszt całkowity: 16 701,13 zł
Wartość dofinansowania: 10 658,30 zł
Nabór: 2011 (wiosna)

Realizacja projektu polegała na organizacji półmaratonu (20 km) wzdłuż szlaku turystycznego Doliny Dolnej Wisły. Oprócz promocji zdrowego stylu życia, uczestnicy biegu mieli okazję poznać walory przyrodnicze i kulturowe nadwiślańskiej części LGD.

Realizacja projektu polegała na organizacji półmaratonu (20 km) wzdłuż szlaku turystycznego Doliny Dolnej Wisły. Oprócz promocji zdrowego stylu życia, uczestnicy biegu mieli okazję poznać walory przyrodnicze i kulturowe nadwiślańskiej części LGD.

Wstęga Kociewia - dsc 0425Wstęga Kociewia - dsc 0441Wstęga Kociewia - dsc 0442

Przeprowadzenie samego wydarzenia, to tylko element całości projektu. Sukces imprezy odniesiono dzięki profesjonalnemu przygotowaniu, promocji oraz zaangażowaniu profesjonalnej kadry. Bieg odbył się 28 października 2012 r.

Główne działania w projekcie:

  • Opracowanie trasy biegu zgodnie z wytycznymi dla tego typu imprez sportowych (wraz z wyznaczeniem punktów nawadniania, punktów sędziowskich oraz miejsc wymagających zabezpieczenia przez odpowiednie służby)
  • Promocja imprezy w mediach lokalnych i regionalnych oraz uruchomienie zapisów elektronicznych
  • Przeprowadzenie biegu – na starcie do stanęło 114 osób. Trasa biegu przebiegła przez: Małe Walichnowy – Międzyłęż – Rybaki – Mała Słońca – Gorzędziej – Bałdowo – Tczew. Na trasie, na 5, 10 i 15 km zostały ustawione namioty, przy których zostali ustawieni sędziowie pomocniczy. Miejsca te pełniły również funkcję punktów nawadniania. Meta biegu miała miejsce w Tczewie, w Zespole Szkół Budowlanych i Odzieżowych. Po ukończeniu trasy przez ostatniego uczestnika nastąpiło uroczyste wręczenie pucharów i nagród.

Bieg spotkał się z pozytywnymi opiniami uczestników, którzy szczególnie chwalili sobie m.in. malowniczość trasy.

Wstęga Kociewia - dsc 0540Wstęga Kociewia - dsc 0547 0Wstęga Kociewia - dsc 0595

Wstęga Kociewia - dsc 0606Wstęga Kociewia - dsc 0648Wstęga Kociewia - dsc 0670