Działanie: Małe projekty
Beneficjent: Gminny Ośrodek Kultury w Morzeszczynie
Gmina beneficjenta: Gmina Morzeszczyn
Miejsce realizacji: Gmina Morzeszczyn
Czas realizacji: kwiecień – listopad 2011
Koszt całkowity: 28 127,44 zł
Wartość dofinansowania: 17 355,25 zł
Nabór: 2010

Realizacja projektu polegała na promowaniu młodych talentów muzycznych. Celem operacji była też wymiana doświadczeń wśród uczestników, podnoszenie poziomu sztuki wykonawczej, ocena interpretacji wykonywanych utworów, aktywizowanie środowiska w tworzeniu amatorskiego ruchu muzycznego, inspirowanie i kształtowanie postawy świadomego, a także twórczego uczestnictwa w dorobku rodzimej kultury.

Realizacja projektu polegała na promowaniu młodych talentów muzycznych. Celem operacji była też wymiana doświadczeń wśród uczestników, podnoszenie poziomu sztuki wykonawczej, ocena interpretacji wykonywanych utworów, aktywizowanie środowiska w tworzeniu amatorskiego ruchu muzycznego, inspirowanie i kształtowanie postawy świadomego, a także twórczego uczestnictwa w dorobku rodzimej kultury.

Wstęga Kociewia - 100 3458Wstęga Kociewia - 100 3479Wstęga Kociewia - 100 4405

Działania projektowe:

  • Zakup sprzętu nagłaśniającego (3 mikrofony, 2 kolumny basowe i powermikser) i zestawu oświetleniowego na doposażenie sprzętu GOK.
  • „I Muzyczna Scena Młodych”, czyli Przegląd Młodych Talentów Muzycznych. Przegląd odbył się 13 maja 2011. Wzięli w nim udział młodzi artyści amatorzy z obszaru LGD, którzy mieli szansę zaprezentować się na scenie w dowolnym repertuarze. Koncert ten stworzył możliwości  występu uzdolnionej młodzieży, promocji młodzieżowej twórczości amatorskiej, a przy okazji był okazją do wymiany pomysłów i doświadczeń. Ich występy oceniało profesjonalne jury składające się z zawodowych muzyków. Dla wszystkich uczestników przygotowana została również konsumpcja oraz nagrody.
  • „I Konfrontacja Stylów Muzycznych”, czyli koncert zespołów wokalno-instrumentalnych i solistów reprezentujących różne style muzyczne. W koncercie, który odbył się 5 sierpnia 2011 w Borkowie, wzięli udział artyści działający przy szkołach, ośrodkach kultury i innych placówkach. Każdy z tych zespołów prezentował inny styl muzyczny: muzyka dziecięca, rock, folk, pop, disco itp. Prezentowali się oni na dużej scenie przy profesjonalnym nagłośnieniu. Ich występy oceniało również jury złożone z zawodowych muzyków. Dla wszystkich uczestników przygotowana była konsumpcja. Dużą atrakcją był występ gwiazdy wieczoru – znanego zespołu disco polo DROSSEL.
  • „W krainie łagodnej muzy”, czyli koncert nastrojowej muzyki na jesienny wieczór odbył się 11 listopada 2011 r. w Dzierżążnie. W koncercie reprezentowali się artyści wykonujący muzykę poważną, symfoniczną i poezję śpiewaną: Orkiestra „Pro Symfonica”, duet na skrzypce i fortepian oraz Zespół Familia HP. Wszyscy goście zostali zaproszeni również na poczęstunek regionalny.

Wstęga Kociewia - 100 4391Wstęga Kociewia - 100 4427 0Wstęga Kociewia - 100 4487