30 grudnia 2015 r. zakończył się kolejny ważny etap w historii Lokalnej Grupy Działania Wstęga Kociewia- w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego została złożona dokumentacja konkursowa.
Jej najważniejszą częścią jest Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 (LSR). Wraz z nią złożono Procedury wyboru operacji dla działań konkursowych i projektów grantowych, wraz z Kryteriami wyboru operacji, a także wiele innych dokumentów.

Wstęga Kociewia - styles dzialania na szerokosc public zdjecia dsc 0439

30 grudnia 2015 r. zakończył się kolejny ważny etap w historii Lokalnej Grupy Działania Wstęga Kociewia- w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego została złożona dokumentacja konkursowa.

Jej najważniejszą częścią jest Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 (LSR). Wraz z nią złożono Procedury wyboru  operacji dla działań konkursowych i projektów grantowych, wraz z Kryteriami wyboru operacji, a także wiele innych dokumentów.

 

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 (LSR)

 

Podziękowania

W związku z zakończeniem prac nad LSR składamy podziękowania wszystkim mieszkańcom i instytucjom, które uczestniczyły w procesie przygotowywania dokumentu. Szczególne słowa uznania należą się członkom Zespołu Partycypacyjnego, składającego się z przedstawicieli wszystkich sektorów, którzy przez prawie 6 miesięcy podejmowali najważniejsze decyzje związane ze strategią. Ostateczny kształt dokumentowi nadał Zespół Redakcyjny.