Lokalna Grupa Działania „Wstęga Kociewia” zaprasza do składania ofert na:
Szkolenie/warsztat dla beneficjentów LGD „Wstęga Kociewia” – poddziałanie 19.2 – rozwijanie działalności gospodarczej

Lokalna Grupa Działania „Wstęga Kociewia”  zaprasza do składania ofert na:

Szkolenie/warsztat dla beneficjentów LGD „Wstęga Kociewia” – poddziałanie 19.2 – rozwijanie działalności gospodarczej

Zakres zadania obejmuje:

 • Podstawowe informacje o trybie przyznawania pomocy,
 • Wypełnienie formularza wniosku o przyznanie pomocy,
 • Wypełnienie Biznesplanu,
 • Przygotowanie załączników do wniosku,
 • Podstawowe informacje o trybie realizacji umowy (umowa przyznania pomocy, wniosek o płatność).                     

Od wykonawcy zadania oczekujemy:

 • znajomości aktów prawnych związanych z wdrażaniem Strategii Rozwoju Lokalnego i PROW 2014-2020 oraz dokumentów związanych z przyznawaniem pomocy,
 • znajomości Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru LGD „Wstęga Kociewia”,
 • znajomości procedur stosowanych przez LGD „Wstęga Kociewia”, w tym kryteriów wyboru i „Wzorów pism”,
 • praktycznej wiedzy o funkcjonowaniu LGD i instytucji wdrażających strategie rozwoju lokalnego,
 • doświadczenia w prowadzeniu szkoleń i warsztatów,
 • przekazania materiałów szkoleniowych (prezentacji) do wykorzystania przez LGD „Wstęga Kociewia”

Termin realizacji zadania:

 • 35-36 tydzień 2016

Miejsce realizacji:

 • obszar LGD „Wstęga Kociewia”

Planowana liczba uczestników:

 • 10-12 osób

Oferty zawierające:

 • szczegółowy program szkolenia/warsztatu, w tym czas trwania szkolenia;
 • cenę brutto
 • informację o spełnieniu wymagań, w tym kwalifikacjach i doświadczeniu osoby wykonującej zlecenie
 • dokumenty potwierdzające kwalifikacje i spełnienie wymagań

należy składać pocztą elektroniczną  lub osobiście w Biurze LGD do dnia 8.08.2016 r. (poniedziałek) do godz.15.00.

 

LGD nie zwraca kosztów przejazdu.

Szczegółowych informacji udziela Biuro LGD.