Lokalna Grupa Działania „Wstęga Kociewia” zaprasza do składania ofert na szkolenie w zakresie rozwijanie i podejmowanie działalności gospodarczej.

Lokalna Grupa Działania „Wstęga Kociewia” zaprasza do składania ofert na:
szkolenie/warsztat dla beneficjentów LGD „Wstęga Kociewia” – poddziałanie 19.2 – w zakresie:

 • rozwijanie działalności gospodarczej
 • podejmowanie działalności gospodarczej

Zakres zadania obejmuje:

 • podstawowe informacje o trybie przyznawania pomocy
 • wypełnienie formularza wniosku o przyznanie pomocy
 • wypełnienie biznesplanu
 • przygotowanie załączników do wniosku
 • podstawowe informacje o trybie realizacji umowy (umowa przyznania pomocy, wniosek o płatność)

Od wykonawcy zadania oczekujemy:

 • znajomości aktów prawnych związanych z wdrażaniem strategii rozwoju lokalnego i PROW 2014-2020 oraz dokumentów związanych z przyznawaniem pomocy
 • znajomości Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru LGD „Wstęga Kociewia”
 • znajomości procedur stosowanych przez LGD „Wstęga Kociewia”, w tym Kryteriów wyboru i „Wzorów pism”
 • praktycznej wiedzy o funkcjonowaniu LGD i instytucji wdrażających strategie rozwoju lokalnego
 • doświadczenia w prowadzeniu szkoleń i warsztatów
 • przekazania materiałów szkoleniowych (prezentacji) do wykorzystania przez LGD „Wstęga Kociewia”

Termin realizacji zadania:

 • 46 tydzień 2017

Miejsce realizacji:

 • obszar LGD „Wstęga Kociewia”

Planowana liczba uczestników:

 • 10-12  osób na każdym ze szkoleń/warsztatów

Oferty zawierające:

 • szczegółowy program szkolenia/warsztatu w rozbiciu na 2 ww. zakresy, w tym czas trwania szkolenia
 • cenę brutto
 • informację o spełnieniu wymagań, w tym kwalifikacjach i doświadczeniu osoby wykonującej zlecenie
 • dokumenty potwierdzające kwalifikacje i spełnienie wymagań

należy składać pocztą elektroniczną  lub osobiście w Biurze LGD do dnia 3.11.2017 (piątek) do godz.15.00.

LGD nie zwraca kosztów przejazdu.
Szczegółowych informacji udziela Biuro LGD.