Lokalna Grupa Działania „Wstęga Kociewia” zaprasza do składania ofert na szkolenie członków Rady Programowej i Zespołu Partycypacyjnego.

Lokalna Grupa Działania „Wstęga Kociewia” zaprasza do składania ofert na szkolenie członków Rady Programowej i Zespołu Partycypacyjnego.

Zakres zadania obejmuje:

 • przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia-warsztatu dla członków organu decyzyjnego i beneficjentów „Zmiana kryteriów oceny i wyboru operacji” – zgodnie z procedurą opisaną w Strategii RLKS;
 • wypracowanie propozycji zmian kryteriów;
 • opracowanie Formularza zgłaszania uwag do propozycji zmian kryteriów oceny i wyboru operacji”

Od wykonawcy zadania oczekujemy:

 • znajomości aktów prawnych związanych z wdrażaniem Strategii Rozwoju Lokalnego i PROW 2014-2020;
 • znajomości Podręcznika monitoringu i ewaluacji Lokalnych Strategii Rozwoju (projekt)
 • znajomości Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru LGD „Wstęga Kociewia”;
 • znajomości procedur stosowanych przez LGD „Wstęga Kociewia”, w tym kryteriów wyboru i Wzorów pism;
 • doświadczenia w prowadzeniu szkoleń i warsztatów

Termin realizacji zadania:

 • 26-27 tydzień 2017 (do uzgodnienia)

Liczba uczestników:

 • 12-15 osób

Miejsce realizacji:

 • obszar LGD „Wstęga Kociewia”

Czas trwania

 • 4-6  godzin

Oferty zawierające:

 • program szkolenia
 • cenę brutto
 • informację o spełnieniu wymagań, w tym kwalifikacjach i doświadczeniu osoby wykonującej zlecenie
 • dokumenty potwierdzające kwalifikacje i spełnienie wymagań

należy składać pocztą elektroniczną lub osobiście w Biurze LGD do dnia 23.06.2017 (piątek) do godz.15.00.

LGD nie zwraca kosztów przejazdu.

Szczegółowych informacji udziela Biuro LGD.