Stowarzyszenie LGD „Wstęga Kociewia” zaprasza do składania ofert na: Przeprowadzenie badania „Ocena efektywności działań komunikacyjnych”.

Stowarzyszenie LGD „Wstęga Kociewia”  zaprasza do składania ofert na: Przeprowadzenie badania „Ocena efektywności działań komunikacyjnych”.

Zakres zadania obejmuje:

 • przygotowanie programu badania, w tym kwestionariusza ankiety
 • przeprowadzenie badania;
 • sporządzenie Raportu końcowego w wersji elektronicznej i papierowej – 2 szt.;
 • przedstawienie wyników badań, wraz z rekomendacjami Zarządowi stowarzyszenia;
 • przekazanie materiałów i praw do opracowania na rzecz stowarzyszenia                 

Termin realizacji zadania

 • 31.12. 2018r;

Planowana liczba uczestników

 • minimum  100  osób

Oferty zawierające:

 • program badania;
 • harmonogram badania
 • cenę brutto
 • opis doświadczenia w prowadzeniu badań i opracowań podobnego typu i skali;

należy składać pocztą elektroniczną  lub osobiście w Biurze LGD do dnia 30.11.2018r. (piątek) do godz.15.00.

 

Szczegółowych informacji, w tym o prowadzonych działaniach komunikacyjnych udziela Biuro LGD.