LGD „Wstęga Kociewia” zaprasza do składania ofert na: Szkolenie członków organów i pracowników Biura.

Zakres zadania obejmuje:

Część I.

Ogólne zasady funkcjonowania LGD i wdrażania LSR na lata 2016-2023

1) Podstawy prawne funkcjonowania LGD i wdrażania LSR

2) Zapisy umowy ramowej – zobowiązania LGD

3) LSR na lata 2016-2023 – przedstawienie celów ogólnych, celów szczegółowych oraz przedsięwzięć, a także wskaźników produktu i rezultatu

4) Budżet LSR, rodzaje przedsięwzięć kwalifikujących się do wsparcia
Proces naboru, oceny i wyboru operacji do finansowania w ramach LSR

Część II.

Zasady oceny i wyboru operacji w trybie konkursowym i grantowym zgodnie z procedurą i kryteriami przyjętymi w LGD

1) Warsztaty w zakresie przebiegu wstępnej oceny wniosków,

2) Warsztaty w zakresie przebiegu oceny wniosków – wybór i protest

Od wykonawcy zadania oczekujemy:

 • znajomości aktów prawnych związanych z wdrażaniem Strategii Rozwoju Lokalnego iPROW 2014-2020;
 • znajomości Strategii Rozwoju lokalnego dla obszaru LGD „Wstęga Kociewia”
 • znajomości procedur stosowanych przez LGD "Wstęga Kociewia", w tym kryteriów wyboru i Wzorów pism;
 • praktycznej wiedzy o funkcjonowaniu: LGD, a w szczególności procesu oceny i wyboru operacji
 • doświadczenia w prowadzeniu szkoleń i warsztatów

Termin realizacji zadania

 • część I – 29.06.2016
 • część II- sierpień/wrzesień

Miejsce realizacji:

 • obszar LGD "wstęga Kociewia"

Czas trwania

12 godzin (2 dni)

Oferty zawierające:

 • program szkolenia
 • cenę brutto
 • informację o spełnieniu wymagań, w tym kwalifikacjach i doświadczeniu osoby wykonującej zlecenie
 • dokumenty potwierdzające kwalifikacje i spełnienie wymagań

należy składać pocztą elektroniczną lub osobiście w Biurze LGD do dnia 24.06.2016 (piątek) do godz.15.00.

LGD nie zwraca kosztów przejazdu.

Szczegółowych informacji udziela Biuro LGD.