Działanie: Małe projekty
Beneficjent: Miejski Ośrodek Kultury w Pelplinie
Gmina beneficjenta: Gmina Pelplin
Miejsce realizacji: Pelplin
Czas realizacji: wrzesień 2012 – lipiec 2013
Koszt całkowity: 19 348,10 zł
Wartość dofinansowania: 12 000,00 zł
Nabór: 2011 (jesień)

Realizacja projektu polegała na organizacji warsztatów teatralnych dla dzieci i młodzieży z Gminy Pelplin. Zorganizowano cykl warsztatów dla dwóch 15-osobowych grup. Całość działań zakończyła się „Maratonem teatralnym”, podczas którego zaprezentowali się uczestnicy zająć.

Realizacja projektu polegała na organizacji warsztatów teatralnych dla dzieci i młodzieży z Gminy Pelplin. Zorganizowano cykl warsztatów dla dwóch 15-osobowych grup. Całość działań zakończyła się „Maratonem teatralnym”, podczas którego zaprezentowali się uczestnicy zająć.

Wstęga Kociewia - warsztaty teatralne 1Wstęga Kociewia - warsztaty teatralne 2Wstęga Kociewia - warsztaty teatralne 3

Główne działania w projekcie:

  • Promocja warsztatów teatralnych
    W ramach tego etapu przygotowano plakaty promujące warsztaty teatralne. Informacja o warsztatach teatralnych, którą zamieszczono na portalach internetowych Ośrodka Kultury, w lokalnym piśmie samorządowym „Informator Pelpliński” oraz na antenie lokalnego Radia Głos.
  • Przeprowadzenie cyklu warsztatów teatralnych
    Zrealizowano cykl warsztatów teatralnych dla 30 uczestników. Uczestnicy pod okiem instruktora wzięli udział w 120 godzinach zajęć. Warsztaty prowadzone były przez doświadczonego instruktora, aktora Piotra Weintza.
  • W czerwcu 2013 zorganizowany został wyjazd do Teatru Muzycznego w Gdyni.
  • 20 czerwca 2013 r. w Miejskim Ośrodku Kultury odbył się „Maraton teatralny”, czyli prezentacja premierowych spektakli teatralnych. Licznie zgromadzonej publiczności młodzi aktorzy zaprezentowali trzy spektakle teatralne.
    Na potrzeby spektaklu kończącego projekt skorzystano z usług wizażysty, który ucharakteryzował młodych aktorów do poszczególnych ról.