Działanie: Małe projekty
Beneficjent: Gminny Ośrodek Kultury w Morzeszczynie
Gmina beneficjenta: Gmina Morzeszczyn
Miejsce realizacji: Obszar LSR, Nowa Cerkiew
Czas realizacji: marzec – sierpień 2013
Koszt całkowity: 12 000,00 zł
Wartość dofinansowania: 8 400,00 zł
Nabór: 2012 (wiosna)

Projekt miał na celu budowanie tożsamości, świadomości regionalnej oraz upowszechnianie i poszerzenie wiedzy na temat zasobów kulturowych regionu poprzez  organizację na terenie gminy Morzeszczyn inscenizacji historycznej ukazującej kowalstwo artystyczne oraz odchodzący w zapomnienie fach kowalski, a także codzienne życie wsi kociewskiej w średniowieczu.

Wstęga Kociewia - 1148902 371606806300332 337825515 nWstęga Kociewia - 1012516 371607186300294 1113884425 nWstęga Kociewia - 1150406 371607436300269 1112949947 n

Główne działania w projekcie:

 • Działania promocyjne – od marca 2013
  Wydruk i dystrybucja plakatów i ulotek promujących działania projektowe, informacje medialne na strony internetowe, do lokalnych gazet i rozgłośni radiowej.
 • Inscenizacja historyczna „Kuj żelazo póki gorące”
  15 sierpnia 2013 r., godz. 16:00, plac przy OSP w Nowej Cerkwi

  • Otwarcie teatrum
  • Kowal, płatnerz, dentysta, czyli rzecz o rzemiośle kowalskim na przestrzeni dziejów
  • Robienie w metalu na zimno i gorąco- metody wyrobu broni, narzędzi, krat
  • Warsztat kowala – instrumentarium kowalskie
  • Terminowanie – przyuczanie do zawodu, fachu kowalskiego dla publiczności
  • Zabawy średniowieczne: tańce dawne, wbijanie ćwieka, rzut podkową, dymanie miechem, kręcioł kowalski
  • Nadanie statutu cechowego i tytułu mistrza kowalskiego dla kowala z Nowej Cerkwi
  • Spektakl historyczno-kostiumowy: „Tajemnica kutego krzyża”
  • Godz. 21:00-01:00 ZABAWA TANECZNA (DJ)

Wstęga Kociewia - 1173758 371607759633570 773958913 nWstęga Kociewia - 1017492 371609392966740 1625163655 nWstęga Kociewia - 10877 371609646300048 2059366562 n

Wstęga Kociewia - 1005222 371610309633315 5838080 nWstęga Kociewia - 1098317 371611516299861 80608912 nWstęga Kociewia - 1186892 371613386299674 1475458039 n