Działanie: Odnowa i rozwój wsi
Beneficjent: Gmina Gniew
Gmina beneficjenta: Gmina Gniew
Miejsce realizacji: Jeleń
Czas realizacji: listopad 2009 – marzec 2011
Koszt całkowity: 312 891,51 zł
Wartość dofinansowania: 172 502,00 zł
Nabór: 2009

Dzięki realizacji operacji, poprzez kompleksową modernizację i wyposażenie istniejącej świetlicy, stworzono warunki lokalowe do rozwoju aktywności lokalnej.
W ramach operacji dokonano modernizacji obiektu świetlicy oraz przyległego terenu.

Dzięki realizacji operacji, poprzez kompleksową modernizację i wyposażenie istniejącej świetlicy, stworzono warunki lokalowe do rozwoju aktywności lokalnej.

W ramach operacji dokonano modernizacji obiektu świetlicy oraz przyległego terenu. Wykonano prace murarskie, remont dachu; roboty termoizolacyjne ścian zewnętrznych wraz z wykonaniem elewacji. Ponadto został zagospodarowany terenu wokół budynku świetlicy.

Wstęga Kociewia - p1030120Wstęga Kociewia - p1030142Wstęga Kociewia - p1030156

Główne działania w projekcie:

  • roboty murowe, tynkowe i malarskie ścian wewnętrznych;
  • wykonanie podsufitki w sali świetlicy, kuchni oraz zapleczu kuchennym;
  • wykonanie ogrzewania w budynku (ogrzewanie elektryczne);
  • modernizację instalacji elektrycznej i wentylacyjnej wewnątrz budynku;
  • roboty remontowe dachu;
  • roboty termoizolacyjne ścian zewnętrznych wraz z wykonaniem elewacji;
  • zagospodarowanie terenu wokół budynku świetlicy, montaż ogrodzenia, wykonanie placu parkingowego oraz chodników, zagospodarowanie miejsc zielonych i montaż placu zabaw;
  • zakup wyposażenia świetlicy: stolik, krzesła, regały, kuchnia gazowa, lodówka, pochłaniacz kuchenny, wieszak drewniany wiszący, meble kuchenne.

Wstęga Kociewia - p1030163Wstęga Kociewia - p1030160Wstęga Kociewia - p1030179