Działanie: Małe projekty
Beneficjent: Tczewskie WOPR
Gmina beneficjenta: Spoza obszaru LGD
Miejsce realizacji: Tczew, Turze
Czas realizacji: kwiecień-październik 2012
Koszt całkowity: 28 580,57 zł
Wartość dofinansowania: 20 000,00 zł
Nabór: 2011 (jesień)

Przedsięwzięcie to zakup i nieodpłatne udostępnianie łodzi żaglowej OMEGA dla mieszkańców LGD Wstęga Kociewia.

Przedsięwzięcie to zakup i nieodpłatne udostępnianie łodzi żaglowej OMEGA dla mieszkańców LGD Wstęga Kociewia.

Pod koniec czerwca 2012 na działce Sławomira i Doroty Liss nad jeziorem w Turzu uprzątnięto blaszany hangar oraz teren przed nim w celu bezpiecznego składowania łodzi i sprzętu ratunkowego. Następnie usunięto porastające brzeg trzciny, wygrabiono kamienie i wyrównano dno. W celu zabezpieczenia łodzi przed wandalami i złodziejami zdecydowano o pozostawianiu jej na noc przypiętej do boi zatopionej około 50 m od brzegu na głębokości 4 m.

W internecie i w lokalnej prasie ukazała się informacja o projekcie i możliwości skorzystania z żaglówki.

W dniu 6 lipca 2012 dokonano odbioru łodzi i przewieziono ją do Tczewa a 7 lipca rano otaklowano i udostępniono pierwszym pływającym. Przez wszystkie weekendy lipca, sierpnia i września można było korzystać z łodzi w godzinach od 10.00 do 18.00. 7 października łódź została wyciągnięta na brzeg, oczyszczona i przygotowana do zimowania.

W ciągu 3 miesięcy z żaglówki skorzystało 128 osób wypływając łącznie 145,5 godzin.

Wstęga Kociewia - dsc01294Wstęga Kociewia - dsc01356Wstęga Kociewia - dsc01413