Działanie: Małe projekty
Beneficjent: Stowarzyszenie Kociewskie Forum Kobiet
Gmina beneficjenta: Gmina Pelplin
Miejsce realizacji: Gogolewo, obszar LGD Wstęga Kociewia
Czas realizacji: listopad 2009 – grudzień 2010
Koszt całkowity: 27 436,04 zł
Wartość dofinansowania: 19 000,00 zł
Nabór: 2009

Projekt polegał na aktywizacji kobiet skupionych w Kołach Gospodyń Wiejskich poprzez organizację cyklu spotkań promujących lokalne tradycje i zwyczaje.

Projekt polegał na aktywizacji kobiet skupionych w Kołach Gospodyń Wiejskich poprzez organizację cyklu spotkań promujących lokalne tradycje i zwyczaje.
Organizowanie kulinarnych zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży na bazie świetlicy wiejskiej w Gogolewie oraz organizacja w tej świetlicy różnych imprez kulturalnych i stałych spotkań KGW Gogolewo wpłynęły na wzrost świadomości kulturowej, a także na integrację międzypokoleniową osób z obszaru LGD Wstęga Kociewia.

Działania projektowe:

  • w projekcie przeprowadzono 5 spotkań integracyjnych w różnych gminach powiatu tczewskiego ( Swarożynie, Radostowie, Gogolewie, Miłobądzu, Lipiej Górze),
  • 10 warsztatów kulinarnych w Gogolewie
  • 7 imprez kulturalnych w Gogolewie gmina Gniew (Niedziela Palmowa na Kociewiu, Dzień Kobiet, Dzień Matki, Wieczór Andrzejkowy, Dzień Seniora, Spotkanie z Mikołajem, Spotkanie opłatkowe)

Ponadto w ramach projektu doposażono świetlicę w Gogolewie w kuchnię elektryczną, 10 stołów, 50 krzeseł, zestaw naczyń stołowych na 50 osób i sprzęt nagłaśniający.