Podajemy do publicznej wiadomości, iż posiedzenie organu decyzyjnego związane z ponowną oceną wniosku  odbędzie się w dniu 25.03.2022r. o godz.9.00 w Starostwie Powiatowym w Tczewie.