W dniu 25.03.2022 r. w Tczewie w związku ze skierowaniem wniosku do ponownej oceny według Lokalnych Kryteriów Wyboru w zakresie kryterium Innowacyjności obradowała Rada Programowa.

Poniżej udostępniamy dokumentację PDF z tego posiedzenia:

 

Lista techniczna skan

Uchwała Rady Programowej z 25032022 r skan

Protokół Rady Programowej z 25032022 r skan