Działanie: Małe projekty
Beneficjent: Miejski Ośrodek Kultury w Pelplinie
Gmina beneficjenta: Gmina Pelplin
Miejsce realizacji: Pelplin
Czas realizacji: kwiecień – maj 2010
Koszt całkowity: 13 306,80 zł
Wartość dofinansowania: 8 890,00 zł
Nabór: 2009

Celem III Festiwalu Kultury Kociewskiej było bliższe poznanie tradycji, obrzędowości, dorobku materialnego i folkloru Kociewia. Realizacja przedsięwzięcia pomogła w zachowaniu unikalnej gwary kociewskiej.

Celem III Festiwalu Kultury Kociewskiej było bliższe poznanie tradycji, obrzędowości, dorobku materialnego i folkloru Kociewia. Realizacja przedsięwzięcia pomogła w zachowaniu unikalnej gwary kociewskiej.

Wydarzenie odbyło się w dniach 22-24 kwietnia 2010 roku. Podczas Festiwalu odbyły się wystawy prac twórców ludowych, zorganizowane zostało sympozjum popularno-naukowe na temat kultury kociewskiej, odbył się również konkurs gwary kociewskiej oraz zaprezentowana została wystawa fotograficzna. W finałowym, trzecim dniu Festiwalu odbyło się gotowanie potraw, a na scenie wystąpiły zespoły folklorystyczne z Kociewia. W działaniach festiwalu zaangażowanych było ok. 150 osób z wielu miejscowości Kociewia.

Wstęga Kociewia - dsc03508Wstęga Kociewia - dsc03625Wstęga Kociewia - dsc03983

Działania w projekcie:

  • Przygotowanie i promocja III Festiwalu Kultury Kociewskiej
  • Działania festiwalowe w dniach 22-24.04.2010
    W ramach III FKK odbyły się: Wystawa „Twórczość na Kociewiu”, seminarium popularno- naukowe, konkurs gwary kociewskiej, plener malarski. Działania festiwalowe wzbogacone były występami artystycznymi kociewskich zespołów folklorystycznych. W ramach działań panie z Kół Gospodyń Wiejskich przygotowały degustacje potraw regionalnych.
  • Zakończenie realizacji projektu, podsumowanie działań festiwalowych

Wstęga Kociewia - dscn0993Wstęga Kociewia - dscn1018Wstęga Kociewia - dscn1024