Działanie: Małe projekty
Beneficjent: Fundacja Zamek w Gniewie
Gmina beneficjenta: Gmina Gniew
Miejsce realizacji: Gniew, obszar LGD
Czas realizacji: czerwiec – listopad 2010
Koszt całkowity: 20 050,40 zł
Wartość dofinansowania: 14 000,00 zł
Nabór: 2009

W ramach projektu zorganizowano zajęcia edukacyjne związane z historią husarii dla młodzieży z obszaru LSR. Spektakle historyczne przygotowała i przeprowadziła grupa artystyczna Chorągiew Husarska dzięki wsparciu w ramach programu Leader.

W ramach projektu zorganizowano zajęcia edukacyjne związane z historią husarii dla młodzieży z obszaru LSR. Spektakle historyczne przygotowała i przeprowadziła grupa artystyczna Chorągiew Husarska dzięki wsparciu w ramach programu Leader, które umożliwiło zakup sprzętu obozowego, stanowiącego ważny element scenografii podczas realizacji widowisk. Podczas spektakli prezentowano sprawności wojskowe oraz życie obozowe.

Wstęga Kociewia - husaria 1 1024Wstęga Kociewia - husaria 2 1024Wstęga Kociewia - husaria 3 1024

Główne działania w projekcie:

  • Tydzień edukacyjny Husaria Chluba Oręża Polskiego – zorganizowano 4 spektakle dla młodzieży z Gniewa oraz turystów zrealizowane na placu turniejowym gniewskiego zamku (czerwiec).
  • Konkurs ekologiczny Zbiórka Baterii (łącznie 16 grupom udało się zebrać 265 kg).
  • Cykl 5 spektakli historycznych dla młodzieży z obszaru LSR uczestniczącej w zbiórce baterii, widowiska przeprowadzono na dziedzińcu zamkowym (listopad).

Wstęga Kociewia - dsc04489Wstęga Kociewia - dsc04447Wstęga Kociewia - dsc04460