Działanie: Małe projekty
Beneficjent: Stowarzyszenie Centrum Aktywnych – Gniew
Gmina beneficjenta: Gmina Gniew
Miejsce realizacji: Gmina Gniew
Czas realizacji: grudzień 2012 – styczeń 2013
Koszt całkowity: 11 384,15 zł
Wartość dofinansowania: 7 960,00 zł
Nabór: 2012 (wiosna)

Ideą operacji jest promowanie aktywność i lokalne zaangażowanie mieszkańców obszaru wdrażania LSR na polu społecznym. W tym celu przeprowadzono konkurs oraz zorganizowano Gminną Galę Wolontariatu na obszarze Gminy Gniew.

Wstęga Kociewia - gala wolontariatu2013 3Wstęga Kociewia - gala wolontariatu2013 2 0Wstęga Kociewia - gala wolontariatu2013 5

Gala odbyła się w piątek 25 stycznia 2013. Areną tego wspaniałego wydarzenia stał się gniewski dziedziniec zamkowy. To tam wręczono nagrody i wyróżnienia dla najbardziej aktywnych społeczników z gminy Gniew w roku 2012. Na zakończenie dla wszystkich wystąpił kabaret Świerszczychrząszcz.
Nagrody przyznano w następujących kategoriach:

 • Wolontariusz Roku 2012
  (Zwycięzcą została Maria Kamrowska, przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Gogolewie, wyróżnienia: Elżbieta Wodziczko-Ostrowska oraz Iwo Słomiński).
 • Animator Roku 2012
  (Statuetkę otrzymała Izabela Chyła, która od lat prowadzi ognisko muzyczne oraz chór szkolny, wyróżnieni: Bogdan Rękiewicz oraz Grzegorz Dąbrowski)
 • Organizacja Społeczna Roku 2012
  (Szkolny Klub Wolontariusza przy gimnazjum w Gniewie)
 • Firma Propołeczna Roku 2012
  (Fama w Gniewie, laureat wielu prestiżowych nagród i wyróżnień w dziedzinie biznesu, wyróżnienie: przedsiębiorstwo Magmar)

W uroczystości uczestniczyło wielu wolontariuszy, przedstawicieli organizacji pozarządowych, osoby chętnie włączające się w działania społeczne oraz zaproszeni gości. W gniewskiej gali udział wziął także Starosta Tczewski Józef Puczyński, który wraz z Burmistrz Miasta i Gminy Gniew podkreślali w swoich wypowiedziach, jak ważny jest dziś ruch wolontarystyczny, okazywanie sobie pomocy i udzielanie wzajemnego wsparcia.