Działanie: Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
Beneficjent: Sławomir Musiał
Gmina beneficjenta: Gmina Subkowy
Miejsce realizacji: Mała Słońca
Czas realizacji: marzec 2013
Koszt całkowity: 202 950,00 zł
Wartość dofinansowania: 82 500,00 zł
Nabór: 2011 (jesień)

Celem operacji jest wzrost dochodu z działalności pozarolniczej poprzez uruchomienie działalności usługowej na rzecz gospodarstw rolnych i leśnictwa. Działalność polega na świadczeniu usług z wykorzystaniem usług zakupionego ciągnika rolniczego z ładowaczem czołowym.

Zakupiony w ramach realizacji operacji ciągnik rolniczy jest maszyną nietypową. Posiada bardzo wysoki prześwit służący do wykonywania zabiegów agrotechnicznych. Przeznaczony jest do wykonywania usług dla okolicznych rolników. Są to usługi w zakresie wykonania oprysków środkami ochrony roślin czy dokarmiania dolistngo, rozsiewania zawozów, ładowania materiałów sypkich (nawozów, ziarna zbóż, nasion rzepaku).

Tego typu ciągniki wciąż są bardzo rzadkie (prawdopodobnie pierwszy na obszarze objętym LSR) i występuje wysoki popyt na usługi wykonywane tego typu maszynami.