Działanie: Małe projekty
Beneficjent: Stowarzyszenie Centrum Aktywnych – Gniew
Gmina beneficjenta: Gmina Gniew
Miejsce realizacji: Gmina Gniew
Czas realizacji: marzec-październik 2013
Koszt całkowity: 9 782,07 zł
Wartość dofinansowania: 6 725,60 zł
Nabór: 2012 (jesień)

Realizacja operacji polegała na przygotowaniu i przeprowadzeniu kampanii edukacyjnej dotyczącej zmian w systemie gospodarki odpadami. Działania te miały na celu poprawę stanu środowiska w Gminie Gniew.

Realizacja operacji polegała na przygotowaniu i przeprowadzeniu kampanii edukacyjnej dotyczącej zmian w systemie gospodarki odpadami. Działania te miały na celu poprawę stanu środowiska w Gminie Gniew.

Wstęga Kociewia - p1110747 0Wstęga Kociewia - warsztaty w szkolach 12 0Wstęga Kociewia - warsztaty w szkolach 13 1

Główne działania w projekcie:

  • Promocja.
    Opracowano treści ulotek, projektów plakatów i banera oraz treści prezentacji dla mieszkańców biorących udział w projekcie.
  • Spotkania z mieszkańcami.
    W marcu i kwietniu zrealizowano 15 spotkań z mieszkańcami Gminy Gniew na których poruszano tematykę związaną z nowelizacją przepisów o odpadach. Wzięło w nich udział łącznie 527 osób. Uczestnikom spotkań zaprezentowano zagadnienia związane z nowym systemem gospodarki odpadami oraz środowiskiem przyrodniczym Gminy Gniew, co w perspektywie czasu powinno przyczynić się do poprawy jakości środowiska i polepszenia jakości życia mieszkańców Gminy Gniew. W trakcie spotkań oraz w dni powszednie rozdawano ulotki dla mieszkańców.
  • Warsztaty dla dzieci.
    Od 22 maja do końca sierpnia zrealizowano 7 dni warsztatowych dla 15 grup dzieci. Poprzez przeprowadzoną pogadankę oraz warsztaty z twórczego recyklingu. W efekcie zwiększyła się świadomość ekologiczna i wiedza uczestników zajęć. Dzieci rozwijały swoje umiejętności plastyczne i manualne oraz poznawały nowe techniki pracy. Wzrosła ich kreatywność i zmienił się sposób postrzegania przedmiotów jako bezużytecznych śmieci.

Wstęga Kociewia - warsztaty w szkolach 65Wstęga Kociewia - warsztaty w szkolach 69 0Wstęga Kociewia - warsztaty w szkolach 75

Wstęga Kociewia - warsztaty w szkolach 145Wstęga Kociewia - warsztaty w szkolach 146Wstęga Kociewia - warsztaty w szkolach 198