Działanie: Małe projekty
Beneficjent: Gmina Gniew
Gmina beneficjenta: Gmina Gniew
Miejsce realizacji: Gniew
Czas realizacji: październik 2011 – sierpień 2012
Koszt całkowity: 24 700,86 zł
Wartość dofinansowania: 14 057,40 zł
Nabór: 2011 (jesień)

Celem realizacji projektu było stworzenie bezpiecznego miejsca spotkań i zabaw dla najmłodszych dzieci. W ramach operacji zbudowano plac zabaw oraz zainstalowano zestaw kamer monitorujących plac zabaw.

W ramach projektu zbudowano zestaw placu. Dodatkowo w celu zapewnienia miejsca dla opiekunów postawiono również ławeczki oraz śmietnik, żeby teren był czysty. W celu zapewnienia należytego bezpieczeństwa i nadzoru nad bawiącymi się dziećmi oraz w celu przeciwdziałania aktom wandalizmu zainstalowano również monitoring w postaci 2 kamer skierowanych na plac zabaw przy pomocy którego pracownicy Gminnego Ośrodka Sportu w Gniewie mogą na bieżąco monitorować sytuację na placu zabaw.

Wstęga Kociewia - ocypel 2012hala sportowa 018Wstęga Kociewia - ocypel 2012hala sportowa 050Wstęga Kociewia - 212

Główne działania w projekcie:

  • Wykonanie zestawu placu zabaw, w skład której wchodzi: wieża z dachem kopertowym, platforma kwadratowa 0,9m , platforma kwadratowa 0,5m, zjeżdżalnia 0,9m, zjeżdżalnia głęboka, rurka nad zjeżdżalnią, podest, trap wjazdowy dla wózków inwalidzkich, poręcze typu wjazdowego, piaskownica z palisady, wciągarka do piasku, stolik wciągarki do piasku, ścianka wspinaczkowa
  • Postawienie 3 ławeczek
  • Postawienie śmietnika
  • Wykonanie monitoringu placu zabaw