Działanie: Małe projekty
Beneficjent: Gmina Gniew
Gmina beneficjenta: Gmina Gniew
Miejsce realizacji: Ciepłe
Czas realizacji: maj – wrzesień 2012
Koszt całkowity: 17 490,75 zł
Wartość dofinansowania: 12 124,14 zł
Nabór: 2011 (jesień)

Przedsięwzięcie polegało na budowie małej infrastruktury turystycznej przy szlaku Doliną Dolnej Wisły. Składają się na nią 2 wiaty przystankowe wraz z ławkami, stojakiem na rowery i miejscem na ognisko.

Przedsięwzięcie polegało na budowie małej infrastruktury turystycznej przy szlaku  Doliną Dolnej Wisły. Składają się na nią 2 wiaty przystankowe wraz z ławkami, stojakiem na rowery i miejscem na ognisko.

W ramach zadania zaplanowano zagospodarowanie terenu w miejscowości Ciepłe w sąsiedztwie  Gniewskiego Centrum Edukacji Ekologicznej – terenowego punktu informacji turystycznej, a także organizację festynu promującego szlak Dolnej Wisły.

Wstęga Kociewia - img 8362Wstęga Kociewia - img 8381Wstęga Kociewia - p1110007

Główne działania w projekcie:

  • niwelacja terenu wraz z pracami porządkowymi oraz wyznaczeniem miejsca posadowienia wiat;
  • wykonanie wiaty wraz z zakotwieniem ich w gruncie;
  • wykonanie ogrodzenia terenu z furtką oraz bieżące prace porządkowe (sierpień);
  • stworzenie miejsce na ognisko oraz zasadzenie roślinności.

27 września – uroczyste otwarcie wiaty przez Panią burmistrz Marię Taraszkiewicz-Gurzyńską. Zaproszenie goście mogli obejrzeć nowo powstałą infrastrukturę oraz wziąć udział w krótkiej wycieczce po terenie Gniewskiego Centrum Edukacji Ekologicznej oraz poczęstunku.

Następnego dnia odbył się festyn w którym uczestniczyła grupa  około 45 osób. Uczestnicy wycieczki skorzystali z infrastruktury, odbyło się ognisko z pieczeniem kiełbasek, dzieci wzięły udział w zabawach edukacyjnych promujących region Kociewia i krótkiej wycieczce w dolinę Wisły, podczas której prowadziły obserwacje zwierząt i roślin.

Wstęga Kociewia - p1110045Wstęga Kociewia - p1110071Wstęga Kociewia - p1110076