W dniu 07.01.2021 do Biura LGD wpłynęło odwołanie od decyzji Rady Programowej w sprawie ilości przyznanych punktów dla operacji nr PD/09/21/2020.

Rada Programowa w dniu 14.01.2021 r. dokonała zmiany rozstrzygnięcia.

Poniżej prezentujemy dokumenty związane z procedurą odwoławczą: Uchwałę podjętą przez Radę, protokół z posiedzenia oraz listę techniczną operacji.

protokół Rady Programowej z dnia 14.01.2021 – PDF

Wstęga Kociewia - skan uchwala protest na www

Wstęga Kociewia - Lista techniczna na www skan protest