Podczas warsztatów odbytych w Pelplinie w dniu 18 sierpnia 2015 r. Zespół Partycypacyjny przeprowadził analizę SWOT dla obszaru objętego LSR na lata 2014-2020.
Prosimy o przedstawianie swoich uwag i zgłaszanie uzupełnień do tego niezwykle ważnego dokumentu.

Podczas warsztatów odbytych w Pelplinie w dniu 18 sierpnia 2015 r. Zespół Partycypacyjny przeprowadził analizę SWOT dla obszaru objętego LSR na lata 2014-2020.
Prosimy o przedstawianie swoich uwag i zgłaszanie uzupełnień do tego niezwykle ważnego dokumentu.

ZAŁĄCZNIK:
Analiza SWOT obszaru LSR Wstega Kociewia 25.08.15