Działanie: Małe projekty
Beneficjent: Helena Engler
Gmina beneficjenta: Gmina Tczew
Miejsce realizacji: Bałdowo, obszar LGD Wstęga Kociewia
Czas realizacji: lipiec-sierpień 2011
Koszt całkowity: 14 863,80 zł
Wartość dofinansowania: 9 485,00 zł
Nabór: 2009

Projekt skupił się na aktywizacji i integracji mieszkańców sołectwa, a zarazem zwiększeniu oferty świetlicy wiejskiej. Dla dzieci zorganizowano cykl warsztatów „Zielony Tydzień”, wycieczki po Kociewiu; odbył się także piknik dla mieszkańców oraz zajęcia warsztatowe.

Projekt skupił się na aktywizacji i integracji mieszkańców sołectwa, a zarazem zwiększeniu oferty świetlicy wiejskiej. Dla dzieci zorganizowano cykl warsztatów „Zielony Tydzień”, wycieczki po Kociewiu; odbył się także piknik dla mieszkańców oraz zajęcia warsztatowe.

Główne działania w projekcie:

  • Organizacja „Zielonego Tygodnia” – cyklu warsztatów tematycznych dla dzieci. W ramach zajęć odbyły się m.in. zajęcia z historii i tradycji regionalnych, poznawanie przyrody, zabawy ruchowe, czy organizacja wystawy własnych prac. Zorganizowano wycieczki, m.in. do Zamku w Gniewie, Katedry w Pelplinie, mogił w Szpęgawsku
  • Zorganizowano międzypokoleniowy piknik dla całej wsi podczas którego odbył się szereg gier, zabaw, zapewniono oprawę muzyczną i artystyczną – imprezę uświetnił zespół muzyczny „Wesoła kapela”.
  • Organizacja dwóch warsztatów: zajęcia plastyczno-psychologiczne (rozwój osobisty człowieka) – dla młodzieży oraz sztuka kulinarna – gotowanie, integracja kobiet i młodzieży, propagowanie zdrowej żywności i żywienia, powrót do tradycyjnej kuchni kociewskiej i kurs decoupage – hafty kociewskie.

Wstęga Kociewia - dsc 0208Wstęga Kociewia - dsc 0210