17 czerwca odbyło się ostatnie posiedzenia Rady Programowej, którego zadaniem było ostateczne zatwierdzenie list rankingowych w ramach wiosennego naboru wniosków.

 

MAŁE PROJEKTY

Lista operacji wybranych do dofinansowania – małe projekty
Lista operacji niewybranych do dofinansowania – małe projekty
Uchwała w sprawie zatwierdzenia list operacji w ramach działania małe projekty

ODNOWA I ROZWÓJ WSI

Lista operacji wybranych do dofinansowania – Odnowa i rozwój wsi
Lista operacji niewybranych do dofinansowania – Odnowa i rozwój wsi
Uchwała w sprawie zatwierdzenia list operacji w ramach działania Odnowa i rozwój wsi

RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ

Lista operacji wybranych do dofinansowania – Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
Lista operacji niewybranych do dofinansowania – Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Uchwała w sprawie zatwierdzenia list operacji w ramach działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej