W załączeniu przekazujmy dokumenty po dzisiejszym posiedzeniu Rady Programowej, dotyczącym zatwierdzeniu operacji wybranych do dofinansowania.

W załączeniu przekazujmy dokumenty po dzisiejszym posiedzeniu Rady Programowej, dotyczącym zatwierdzeniu operacji wybranych do dofinansowania.

Wstęga Kociewia - styles large public zdjecia p5200002

Piotr Laniecki
Przewodniczący Rady Programowej

Lista operacji wybranych do dofinansowania
Lista operacji niewybranych do dofinansowania
Uchwała nr 6/05/2014 Rady Programowej LGDziałania Wstęga Kociewia z dnia 20 maja 2014 roku w sprawie zatwierdzenia list operacji