6 sierpnia (czwartek) o godz. 9.30 w Sali Okrągłej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego odbędzie się bezpłatne szkolenie prowadzone przez przedstawicieli MRiRW skierowane do osób zainteresowanych opracowaniem lokalnych strategii rozwoju (LSR) na lata 2014-2020.
Osoby zainteresowane prosimy o zgłoszenie udziału w szkoleniu do Biura LGD do dnia  5.08.2015. telefonicznie lub pocztą elektroniczną.