LGD Wstęga Kociewia zaprasza na szkolenie i warsztaty związane z „Przygotowaniem zespołu do opracowania LSR dla obszaru LGD Wstęga Kociewia na lata 2014-2020”.

LGD Wstęga Kociewia zaprasza na szkolenie i warsztaty związane z „Przygotowaniem zespołu  do opracowania LSR  dla obszaru LGD Wstęga Kociewia na lata 2014-2020”.

Program szkolenia:

Dzień pierwszy – 9.06.2015

1. Otwarcie szkolenia
2. Blok A
• podstawy ewaluacji LSR
• ocena  procedury wyboru operacji do dofinansowania                     
3.  przerwa kawowa
4.  Blok B
• podstawy budowania LSR

Dzień drugi -10.06.2015

1. Blok C
• analiza SWOT, drzewo problemów, drzewo celów
2. Blok D
• metodologia planowania strategicznego.
• rozwojowe wątki tematyczne dla LGD Wstęga Kociewia
4. zakończenie szkolenia i wyjazd uczestników

Szczegółowe informacje zostaną przesłane w terminie późniejszym.
Szkolenie odbędzie się w dniach 9-10 czerwca 2015 w Pensjonacie WOJCIECH w Władysławowie.

W szkoleniu mogą wziąć udział przedstawiciele Partnerów LGD Wstęga Kociewia.
Udział w  szkoleniu jest całkowicie bezpłatny. Uczestnicy dojeżdżają na koszt własny.

Prosimy o zgłoszenie udziału w szkoleniu do biura LGD do dnia 27.05.2015 drogą telefoniczną (58 562 71 43) lub pocztą elektroniczną lgd@wstega-kociewia.pl)