Lokalna Grupa Działania Wstęga Kociewia rozpoczyna pracę nad przygotowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. Dokument zostanie sporządzony zgodnie z wymaganiami ustawy „O rozwoju lokalnym kierowanym przez społeczność”, więc z udziałem podmiotów publicznych, społecznych i gospodarczych, a także mieszkańców obszaru objętego LSR.

Lokalna Grupa Działania Wstęga Kociewia rozpoczyna pracę nad przygotowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. Dokument zostanie sporządzony zgodnie z wymaganiami ustawy „O rozwoju lokalnym kierowanym przez społeczność”, więc z udziałem podmiotów publicznych, społecznych i gospodarczych, a także mieszkańców obszaru objętego LSR.

W celu opracowania strategii został uchwałą Zarządu powołany Zespół Partycypacyjny w skład, którego wchodzą przedstawiciele podmiotów ze wszystkich sektorów i wszystkich gmin Powiatu Tczewskiego.

Z przyjemnością zapraszam na pierwsze spotkanie Zespołu połączone z warsztatem z zakresu metod partycypacji i wypracowania narzędzi rozpoznawania problemów i potrzeb społecznych, które odbędzie się  dniu 28.07.2015 (wtorek) o godz. 10.00 w Miejskim Ośrodku Kultury w Pelplinie, ul. Kościuszki 2A.