LGD Wstęga Kociewia zaprasza na „Spotkanie sieciowe realizatorów operacji”, które odbędzie się dnia 26.06.2013 roku (środa) o godzinie 9:00 w Pracowni Orange w Gniewie, Plac Wolności.
Celem spotkania jest wymiana doświadczeń beneficjentów oraz zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności związanych w wypełnianiem wniosku o płatność.

Zakres tematyczny części szkoleniowej warsztatu:

  • analiza umowy przyznania pomocy i wynikających z niej obowiązków beneficjenta,
  • analiza najczęściej popełnianych błędów,
  • sposoby dokumentowania realizacji operacji i ponoszonych kosztów,
  • analiza ankiety monitorującej, itp.

Ze względów organizacyjnych proszę o potwierdzenie udziału w spotkaniu do 24.06.2013 r:

  • telefonicznie (58 562 7143)
  • lub pocztą elektroniczną (lgd@wstega-kociewia.pl).