Lokalna Grupa Działania Wstęga Kociewia rozpoczyna pracę nad przygotowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.
Dokument zostanie sporządzony zgodnie z wymaganiami ustawy O rozwoju lokalnym kierowanym przez społeczność, więc z udziałem podmiotów publicznych, społecznych i gospodarczych, a także mieszkańców.

Lokalna Grupa Działania Wstęga Kociewia rozpoczyna pracę nad przygotowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.
Dokument zostanie sporządzony zgodnie z wymaganiami  ustawy O rozwoju lokalnym kierowanym przez społeczność, więc z udziałem podmiotów publicznych, społecznych i gospodarczych, a także mieszkańców.

W celu poinformowania o możliwościach wykorzystania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla finansowania różnych projektów
zapraszamy na spotkania informacyjne, które odbędą się:

  1. Gmina Tczew – 30.07.2015 (czwartek), o godz. 10.00 w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy, Tczew, ul. Lecha 12;
  2. Gmina Gniew – 3.08.2015 (poniedziałek), o godz. 10.00 w Pracowni Orange, Gniew, Plac Grunwaldzki 45;
  3. Gmina Pelplin – 4.08.2015 (wtorek), o godz. 10.00, Miejski Ośrodek Kultury, Pelplin, ul. Kościuszki 2A;
  4. Gmina Morzeszczyn – 5.08.2015 (środa), o godz. 10.00, świetlica wiejska w Dzierżążnie;
  5. Gmina Subkowy – 6.08.2015 (czwartek), o godz. 14.00, sala posiedzeń w Urzędzie Gminy, Subkowy, ul. Wybickiego 19A.

Planowany porządek spotkania.

  1. Otwarcie spotkania.
  2. Prezentacja podstawowych założeń ustawy O rozwoju lokalnym kierowanym przez społeczność i PROW- 2014-2020.
  3. Informacja o trybie prac nad Lokalną Strategią Rozwoju.
  4. Dyskusja o najważniejszych problemach Gminy, jej słabych i  mocnych stronach oraz szansach i zagrożeniach, a także oczekiwanych kierunkach rozwoju obszarów wiejskich powiatu tczewskiego.

Od Państwa aktywności, trafnego wskazania najważniejszych problemów i określenia sposobów ich rozwiązania zależeć będzie jakość naszej strategii. Ta z kolei decydować będzie o szansach na pozyskanie środków finansowych na zrealizowanie naszych  projektów.

Stawka jest wysoka. Pamiętajmy, że staramy się o kilka milionów złotych na poprawę jakości naszego życia.

Prezes LGD Wstęga Kociewia

Bogdan Badziong