W tym roku kończymy pewien okres działania Programu Leader w powiecie tczewskim, a jednocześnie rozpoczynamy okres sprawozdawczy. W związku z tym Lokalna Grupa Działania Wstęga Kociewia zaprasza na konferencję podsumowującą wdrażanie LSR na naszym obszarze. Spotkanie odbędzie się 16 czerwca br. (wtorek) w Tczewie.

Konferencja będzie unikalną okazją do zaprezentowania własnej działalności oraz przedstawienia i omówienia projektów realizowanych przy dofinansowaniu środków Leader.

Dlatego serdecznie zachęcamy wszystkich beneficjentów do zgłaszania się i prezentowania własnych osiągnięć, nie tylko przed innymi beneficjentami Programu Leader, a także przed zaproszonymi gośćmi, w tym władzami samorządowymi i lokalnymi mediami.

  • Czas prezentacji projektu – 3-4 minuty
  • Forma prezentacji – dowolna.
  • Istnieje możliwość przedstawienia swoich działań w formie wystawy, instalacji, występu estradowego itp.

Udział w konferencji jest całkowicie bezpłatny.

Proszę o zgłoszenie zamiaru przedstawienia prezentacji lub przygotowania stoiska do Biura LGD (tel. 58 562 71 43) w terminie do 22.05.2015 r.