Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Wstęga Kociewia” informuje o zwołaniu Walnego Zebrania Członków, które odbędzie się dnia 23.05.2024 r. w Tczewie w Restauracji Piaskowa (ul. Piaskowa 3). Początek spotkania planowany jest na godz. 9:00.

W linku poniżej szczegółowy program wraz z załącznikami.

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków

Zapraszam na Walne Zebranie Członków stowarzyszenia LGD „Wstęga Kociewia”, które odbędzie się 23 maja (czwartek) 2024 r. o godz.9.00 w Restauracji „Piaskowa” w Tczewie, ul Piaskowa 3 (obok Starostwa Powiatowego).

W przypadku braku quorum wyznaczam drugi termin posiedzenia w tym samym dniu i miejscu o godzinie 9:30.

W porządku obrad znajdą się mi. sprawozdania z bieżącej i kadencyjnej działalności Zarządu oraz połączone z uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium, ale także wybory członków organów stowarzyszenia (Zarządu i Komisji Rewizyjnej) oraz sprawy związane z wdrażaniem LSR.

Szczegółowy Porządek obrad, projekty uchwał oraz inne materiały zostaną umieszczone na stronie internetowej w odrębnym komunikacie – w linku poniżej:

Ze względu na rangę omawianych spraw proszę o niezawodne przebycie.

W razie pytań proszę o kontakt z Biurem LGD: tel. 58 562 7143 lub email:  lgd@wstega-kociewia.pl

Z wyrazami szacunku

Bogdan Badziong

Prezes

LGD „Wstęga Kociewia”

Wstęga Kociewia - Walne na www