LGD Wstęga Kociewia zaprasza na spotkanie sieciowe realizatorów operacji, które odbędzie się dnia 20 grudnia 2013 roku w piątek o godzinie 9:00 w pracowni Orange w Gniewie.

LGD Wstęga Kociewia zaprasza na spotkanie sieciowe realizatorów operacji, które odbędzie się dnia 20 grudnia 2013 roku w piątek o godzinie 9:00 w pracowni Orange w Gniewie przy ulicy Plac Grunwaldzki 45.

Celem spotkania jest wymiana doświadczeń beneficjentów, nawiązanie bezpośrednich kontaktów między nimi oraz zdobycie bądź uzupełnienie wiedzy i umiejętności związanych z realizacją operacji, a w szczególności z wypełnianiem wniosku o płatność.

Zakres tematyczny warsztatu:

  • analiza umowy przyznania pomocy;
  • analiza najczęściej popełnianych błędów;
  • sposoby dokumentowania realizacji operacji i ponoszonych kosztów;
  • analiza ankiety monitorującej.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie zamiaru wzięcia udziału w spotkaniu drogą telefoniczną (58 562 71 43) lub e-mailową (lgd@wstega-kociewia.pl).