W dniach 30 lipca – 6 sierpnia w miejscowościach Tczew, Gniew, Pelplin, Dzierżążno (gmina Morzeszczyn) i Subkowy odbyły się spotkania informacyjno-konsultacyjne poświęcone przekazaniu podstawowych informacji o RLKS, PROW 2014-2020, a także o trybie prac nad przygotowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. Ponadto w trakcie zebrań zbierano informacje do diagnozy społecznej obszaru oraz analizy SWOT.

Wstęga Kociewia - styles dzialania na szerokosc public zdjecia dsc 0365

W dniach 30 lipca – 6 sierpnia w miejscowościach Tczew, Gniew, Pelplin, Dzierżążno (gmina Morzeszczyn) i Subkowy odbyły się spotkania informacyjno-konsultacyjne poświęcone przekazaniu podstawowych informacji o RLKS, PROW 2014-2020, a także o trybie prac nad przygotowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. Ponadto w trakcie zebrań zbierano informacje do diagnozy społecznej obszaru oraz analizy SWOT.

Organizację spotkań wsparto mobilną pracownią komputerową Fundacji Opal, w celu demonstracji i ułatwienia w wypełnianiu ankiet i fiszek projektowych. W spotkaniach wzięło udział 115 osób.

Wstęga Kociewia -Wstęga Kociewia -

Wstęga Kociewia -Wstęga Kociewia -

Z wszystkich spotkań wyciągnięto następujące wnioski:

1) uczestnicy spotkań zwracali uwagę na niedogodny i krótki czas na opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju, a także brak szczegółowych informacji o warunkach przyznawania pomocy,

2) uczestnicy wszystkich spotkań podkreślali, że większość wsi posiada niezłą infrastrukturę (świetlice, place zabaw, boiska itp.), ale nie jest ona w pełni wykorzystana. Potrzeba zajęć zarówno dla dzieci i młodzieży, jak i dla osób dorosłych i starszych, zwłaszcza kobiet,

3) uczestnicy proponowali budowę siłowni plenerowych i tematycznych placów zabaw,

4) uczestnicy z zainteresowaniem przyjmowali informację o zasadach działania inkubatora, jednakże wskazywali niewielką liczbę podmiotów potencjalnie zainteresowanych skorzystaniem z jego usług. Zwracano uwagę na konieczność uzupełnienia oferty „produkcyjnej” o wsparcie promocyjne, prawne i prezentacyjne.
Największe zainteresowanie wykazano w Gminie Pelplin. Tam też zaproponowano zakup samochodów handlowo-prezentacyjnych dla inkubatora (tzw. food-truck).

5) pośród poszczególnych propozycji wymieniano:
– Gniew – remont lub modernizacja kąpielisk jeziornych, a także modernizacja świetlicy wiejskiej w Kolonii Ostrowickiej,
– Morzeszczyn – potrzebę promowania i udostępniania lokalnych „ciekawostek”, a także rozwijania projektu „Barwny dotyk Kociewia”. Jako mocne strony wskazywano aktywne i dobrze zorganizowane jednostki publiczne, a jako miejsce potrzebnej interwencji miejscowość Majewo (aktywizacja społeczności)
– Pelplin – jako wartościowy zasób i szansę poprawy infrastruktury rekreacyjnej wskazywano teren przyrzeczny Wierzycy, z przeznaczeniem na ogólnodostępne kąpielisko,
– Subkowy – wskazywano „Gród Kerin” jako rozwojowy projekt dający szansę na uatrakcyjnienie infrastruktury turystycznej, a także tworzenie miejsc pracy; jako walor określano też rzekę Wierzycę, jako akwen bardzo atrakcyjny wędkarsko,
– Tczew – mówiono o potrzebie budowy boiska wiejskiego w największej wsi Swarożyn.